HJERNETRIM - FERDIG LAGDE PANELER


Dette er ferdige lagde oppgavepaneler med varierte oppgaver som setter de små går i sving. Klikk på feltene under for informasjon om oppgavetyper.

Alle oppgavepaneler og -spalter leveres som ferdig PDF.


Inneholder følgende oppgaver:

Sudoku, Puslekryssord (14x7 ruter), Minikryssord (7x9 ruter), Kryss og tvers, Ord i ord og Selvbygger (5x4 ruter.)
Inneholder følgende oppgaver:

Sudoku, CIS-kryssord (19x8 ruter), Kakuro, Finn ordet, Skråkryss (4x4 ruter) og Selvbygger (5x4 ruter.)

Inneholder følgende oppgaver:
Sudoku, Vokalkryssord (14x7 ruter), Kryssordnøtt (6x7 ruter) og Kryssordplunder (6x6 ruter).
Inneholder følgende sudokuoppgaver:
16x16 ordinær sudoku, 9x9 diagonalsudoku, 9x9 ordinær sudoku og 9x9 squiggly sudoku (sudoku med irregulære bokser.)Inneholder følgende oppgaver:
Sudoku, CIS-kryssord (8x7 ruter) og Konsonantkryssord (8x7 ruter.)
Inneholder følgende sudokuoppgaver:
9x9 ordinær sudoku, 9x9 squiggly sudoku (sudoku med irregulære bokser) og 9x9 diagonalsudoku.Inneholder 9x9 ordinær sudoku og 9x9 squiggly sudoku (sudoku med irregulære bokser.) Kan også leveres med en sudoku og et minikryssord. Oppgavene kan eksempelvis plasseres nederst på en avisside.
Halvsidepanelene kan leveres for ukentlig publisering. Spaltepanelene kan leveres for daglig eller ukentlig publisering. På forespørsel kan vi sende prøver som PDF.


Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.